Bản đồ nhà đất Vũng Tàu quy hoạch 2020

Bản đồ nhà đất Vũng Tàu quy hoạch 2020

Vũng Tàu là một thành phố lớn với diện tích rộng cùng hệ thống dân cư đông đúc. Do đó. việc điều chỉnh quy hoạch chung của Vũng Tàu nhằm phục vụ công tác quản lý quy hoạch đô thị cũng như định hướng phát triển đô thị Vũng Tàu trong tương lai là một điều tất yếu. Sau đây là bản đồ nhà đất Vũng Tàu quy hoạch 2020 bạn có thể tham khảo.

Lí do điều chỉnh và quy hoạch

Nhiều khu dân cư trong đô thị đã quá tải so với khả năng cung ứng hạ tầng đô thị, thiếu quỹ đất nội thành… dẫn đến một số nội dung trong quy hoạch cũ không còn phù hợp và khó triển khai thực hiện. Vì vậy, việc điều chỉnh quy hoạch chung của Vũng Tàu là hết sức cần thiết, nhằm phục vụ công tác quản lý quy hoạch đô thị cũng như định hướng phát triển đô thị Vũng Tàu trong tương lai.

Mới đây, quyết định Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt. Theo đó, phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ thành phố Vũng Tàu với tổng diện tích 15.043 ha.

Bản đồ nhà đất Vũng Tàu quy hoạch 2020
Bản đồ nhà đất Vũng Tàu quy hoạch 2020

 

Vũng Tàu sẽ được chia thành 7 khu vực

7 khu vực được chia bao gồm: khu vực: Khu vực đảo Long Sơn, khu vực Gò Găng, khu vực Bắc Phước Thắng, khu vực công nghiệp – cảng, khu vực đô thị hiện hữu, khu vực Bắc Vũng Tàu (phía Bắc đô thị hiện hữu), khu vực phát triển du lịch ven biển Chí Linh – Cửa Lấp.

Trong đó, khu vực đảo Long Sơn là trung tâm công nghiệp dầu khí quốc gia; hình thành khu đô thị mới phục vụ công nghiệp dầu khí và khu đô thị sinh thái mật độ thấp, đáp ứng nhu cầu ở đô thị. Tổng diện tích đất khoảng 4.100 ha, trong đó đất xây dựng đô thị khoảng 2.670 ha. Quy mô dân số tối đa khoảng 45.000 người.

Khu vực đô thị hiện hữu: Tái thiết đô thị theo hướng bảo tồn cấu trúc không gian đô thị truyền thống. Tại khu Bãi Sau, ưu tiên phát triển dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, thương mại, nhà ở. Khu núi Lớn, núi Nhỏ duy trì các công viên rừng kết hợp du lịch, vui chơi. Tại khu cù lao Bến Đình sẽ chỉnh trang khu dân cư hiện hữu, hình thành khu đô thị mới hiện đại.

Trên đây là bản đồ nhà đất Vũng Tàu quy hoạch 2020 do Padaland tổng hợp. Hy vọng có thể giúp bạn biết thêm một số thông tin hữu ích cho mình nhé!

Trả lời

0925 255 255