Hướng, độ rộng mặt tiền dự án Grand Manhattan

Lễ Ra Mắt The Grand Manhattan Sài Gòn Việt Nam
  • Hướng mặt tiền The Grand Manhattan: Cô Giang là hướng Đông Nam,
  • Độ rộng mặt tiền: Cô bắc ~ 100m, Cô Giang ~ 70m

Các mặt tiếp giáp:

  • Phía Tây Bắc giáp đường Cô Bắc, lộ giới 20m.
  • Phía Đông Bắc giáp khu dân cư hiện hữu.
  • Phía Đông Nam giáp đường Cô Giang lộ giới 20m.
  • Phía Tây Nam giáp khu dân cư hiện hữu.

Trả lời

0925 255 255