Lịch thanh toán NovaWorld Phan Thiết

Lịch thanh toán Dự Án NovaWorld Phan Thiết Giai Đoạn Phân Khu 1

  • Khu 2 : nhận nhà tháng 7/2021
  • Khu 7 : nhận nhà tháng 2/2022
  • Khu 3 : nhận nhà tháng 7/2022
  • Khu 4 : nhận nhà tháng 1/2023
  • Khu 5 : nhận nhà tháng 8/2023
  • Khu 6 : nhận nhà tháng 9/2023
Lịch thanh toán phân khu 1 NovaWorld Phan Thiết

Trả lời

0925 255 255